csok ingatlan vállalkozás

Már nem csak lakhatási célokra használható a CSOK ingatlan

Nagy vihart kavart amikor világossá vált a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénybe vevők számára, hogy az ilyen ingatlanok kizárólag csak lakhatási célra hasznosíthatók. Vagyis nem lehet sem székhelye, sem telephelye semmilyen vállalkozásnak. Ez leginkább az otthonukban dolgozó mestereknek (ácsok, autószerelők), a kézműveseknek, illetve a home office-os anyukáknak (mint én) okozott komoly fejtörést.

Több alternatívát sikerült találni, de végül szerencsére nem kell tovább kiskapukat keresgélni, mert a 2019. július 11-én hatályba lépő már lehetővé teszi, hogy az igénylő a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot (ide nem értve a részvénytársaságot) illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként bejelentse.

7 § Az R2. 50. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének
az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakást a legalább többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet
folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési
kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 13. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és
a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 43. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak
alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra
vonatkozó feltételeknek.
(1b) Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének
az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakást a legalább többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet
folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről
a 86/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.”

Akik 2019 július 11-e előtt vásároltak csok támogatással ingatlant, azoknak 2019. december 31-ig van lehetőségük nyilatkozatot tenni a támogatást elbíráló hitelintézet felé.

8. § Az R2. a következő 86/A. §-sal egészül ki:
„86/A. § (1) Az az igénylő, aki a családi otthonteremtési kedvezményt az egyes otthonteremtési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (2c) bekezdése,

§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (8) és (9) bekezdése, 15/A. §-a, 43. § (1) bekezdés e) pontja, 50. § (1a) és
(1b) bekezdése, valamint 70. §-a hatálybalépését megelőzően igényelte, 2019. december 31-éig teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozhat arról a hitelintézetnek, hogy az állam
javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezményből vásárolt vagy épített új lakást
a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve
b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység
székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette, illetve be kívánja
jelenteni.
(2) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési
kedvezményből vásárolt vagy épített új lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.
(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában
álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói
tevékenység székhelye – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi
otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba,
illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény további igénybevételének
feltétele, hogy az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági
rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti
igazolásként rögzíti
a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 9. §, valamint a 12. § (2)–(2b) bekezdése szerint az igénylő részére
a kölcsönszerződés megkötésekor megállapított összegét,
b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, valamint
c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
adatait.”

Fontos figyelni rá, hogy a nyilatkozat megtételére csak a támogatást elbíráló hitelintézetben van lehetőség.

forrás: kozlonyok.hu

6 comments

 1. CzRita

  Itt mindenhol csak új lakásról esik szó, mi használt lakást vettünk CSOK támogatással. Erre is ugyanez vonatkozik vajon? Illetve mi a helyzet, ha dec 31. után alapítana valaki vállalkozást? Akkor többé nincs lehetőség erre?
  Előre is köszönöm a választ!

  1. admin

   Kedves Rita!
   A változás minden ingatlanra vonatkozik. Nyilatkozatot akkor is kell tenni, amennyiben a jövőben valamikor szeretnék az ingatlant székhelyként használni, így önöknek is. Megtehetik ezt bármikor 2019. december 31-ig.

 2. Túriné Antal Dóra

  Milyen formában kell ezt a nyilatkozatot megtenni? Amúgy a takarékban erről semmit nem tudtak, próbáltam állásfoglalást kérni arról hogy mi a helyzet ha a jövőben kívánok vállalkozni de nem jutottam semerre. Köszönöm

  1. admin

   Kedves Dóra!
   Sajnos úgy tudom, hogy még nem készültek el a formanyomtatványok. Amint bővebb információval tudok szolgálni jelentkezni fogok.

  2. MOHUZI

   Kedves Admin! Vállalkozás székhelye bejelenthető. De egyre több fórumon olvasom tevékenység nem folytatható. A törvényt én úgy értelmeztem, csak mezőgazdasági tevékenység nem végezhető. Van erről már valahol konkrét leírás? Szakértőt szerettem volna bevonni a hitel-csok folyamatba, de szerinte ha ott lesz a konkrét tevékenység, nem vagyunk támogatásra jogosultak. :/ Előre is köszönöm a segítséget!

   1. admin

    Kedves Mohuzi!
    Erre tud hivatkozni a szakértőnek:

    16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet II. Fejezet

    50. § (1) Ha – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett
    (1a) * Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 13. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 43. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

    (1b) * Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről a 86/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.

    *Beiktatta 152/2019 (VI. 16) korm. rendelet 7. §. – Hatályos: 2019. VII. 11-től

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük